หน้าแรก

รู้จัก ที.แมน ฟาร์มา

“ผู้นำด้านการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี
ด้วยมาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพระดับสากล”

ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตยาเพื่อให้คนไทยเข้าถึงยาที่ดี มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ในราคาที่ยุติธรรม จึงเป็นจุดกำเนิดของบริษัท ที.แมน ฟาร์มาจำกัด หนึ่งในเครือ ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล และด้วยความมุ่งมั่น ใส่ใจในคุณภาพการผลิตเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด ส่งผลให้บริษัท ที.แมน ฟาร์มาจำกัด ได้รับความไว้วางใจทั้งในและต่างประเทศในการดำเนินการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี

ที.แมน ฟาร์มา ยืนหยัดที่จะพัฒนาคุณภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่มีกำลังการผลิตสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งครอบคลุมการผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบ ดำเนินการควบคุมคุณภาพ โดยเภสัชกร และบุคลากรผู้มีความชำนาญสูง มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพคุณภาพระดับสากล

มาตรฐานการผลิตระดับสากล

มั่นใจในคุณภาพ ก่อนส่งมอบถึงมือ
ผู้บริโภค ด้วยคุณภาพการผลิต
และการจัดการระดับโลก

คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดในทุกกระบวณการผลิต เราจึงมุ่งเน้น พัฒนาระบบประกันคุณภาพสินค้า และยกระดับมาตรฐานการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเทียบเท่าระดับสากล โดยที.แมน ฟาร์มา ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลในหลากหลายด้าน ได้แก่

“คุณภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย กำลังการผลิตสูง ครอบคลุมการผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบ”

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการผลิต

ด้วยเครื่องจักรการผลิตที่หลากหลาย ทำให้เราสามารถรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาได้หลายรูปแบบตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาผง ยาน้ำเชื่อมแห้ง ยาน้ำแขวนตะกอน ยาน้ำเชื่อม ยาโลชั่น ยาครีม และยาขี้ผึ้ง

ยาแคปซูล (Capsules)

เรามีผลิตภัณฑ์ยารูปแบบแคปซูลที่หลากหลาย สามารถผลิตได้ทั้งแบบแคปซูลแข็ง และแคปซูลนิ่ม บรรจุแคปซูลได้หลากหลายขนาด วัตถุดิบแคปซูลจากแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ปราศจากเชื้อก่อโรค อีกทั้งมีระบบในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต และควบคุมโดยเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญ

ยาน้ำ (Liquids)

เรามีผลิตภัณฑ์ยาน้ำในรูปแบบยาใช้ภายใน และแบบใช้ภายนอก หลากหลายรูปแบบ ทั้ง ยาน้ำใส ยาน้ำแขวนตะกอน มีเครื่องบรรจุอัตโนมัติที่มีความทันสมัยสูงรองรับการผลิตปริมาณมาก มีการตรวจสอบระหว่างกระบวนการบรรจุที่แม่นยำมีความสม่ำเสมอในทุกหน่วยการผลิต

ยาเม็ด (Tablets)

ด้วยเครื่องมือในการผลิตกำลังสูง เราสามารถผลิตยาเม็ดได้ปริมาณ เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ครอบคลุมหลาย กลุ่มโรคการรักษา และมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ยาเม็ดตอกอัดธรรมดา ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ยาเม็ดเคลือบ เอ็นเทอริก และยาเหน็บช่องคลอด

ยาผง (Powders)

ด้วยเครื่องจักรการผสม ที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้เราสามารถผลิตยาได้ปริมาณมากต่อวัน ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่มีความแม่นยำสูง มีการป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมหลายกลุ่มโรค เช่น ยาผงฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ยาผงฆ่าเชื้อรา ยาผงรักษาอาการข้ออักเสบ ยาผงละลายเสมหะ เป็นต้น

ยาประเภทกึ่งของแข็ง (Semisolids)

ผลิตภัณฑ์ประเภทกึ่งของแข็ง (semisolid) ของเรามีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ยาครีม (creams) ยาขี้ผึ้ง (ointments) ยาเพสต์(pastes) และ ยาเจล (gels) หลากการชนิดการบรรจุเช่น หลอด ซอง กระปุก ผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ จากทั้งภายใน และต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ มีกำลังการผลิตสูง ส่งผลให้เราสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

ระบบควบคุมคุณภาพระดับสากล

Quality Control & Quality Assurance

  • Quality Assurance  เรามีระบบประกันคุณภาพแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน ความเบี่ยงเบน การเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยง ในทุกกระบวนการ เพื่อให้มีความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตขึ้น มีความถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทะเบียนตำรับยา มีความเหมาะสมสำหรับจุดมุ่งหมายในการใช้ มีความสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพในการรักษา ตลอดจนมีความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานทั้งหมดมีการกำหนดไว้เป็นเอกสารอย่างครบถ้วนชัดเจน มีการบันทึก และมีระบบการตรวจสอบ ทวนสอบย้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากลระดับโลก
  • Quality Control  มาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ดำเนินการโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง วิธีวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ตามเภสัชตำรับที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลระดับโลก ดำเนินงานโดยนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญการ มีการทวนสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องกับองค์กรชั้นนำภายนอก ตลอดจนมีการปรับปรุง และพัฒนามาตรฐาน ข้อกำหนด (Specification) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

จากประสบการณ์และศักยภาพในการผลิตยาที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 50 ปี

บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด มีผลิตภัณฑ์ยาที่ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มโรคการรักษา ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ, ยาระบบทางเดินอาหาร, ยาระบบทางเดินหายใจ, ยาระบบกล้ามเนื้อและกระดูก, ยาระบบประสาท, ยากลุ่มโรคเรื้อรัง และยาสำหรับผิวหนัง โดยเราใส่ใจทุกกระบวนการผลิต และมั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ ที่ส่งต่อไปสู่มือผู้บริโภค มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

รับผลิตผลิตภัณฑ์แบบ OEM และ ODM

OEM & ODM

ที.แมน ฟาร์มา มีศักยภาพในการคิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์ที่หลากหลาย และครอบคลุมมากกว่า 400 ตำรับ ทุกขั้นตอนดำเนินการ ผ่านระบบ One stop service ที่จะช่วยคุณในการบริหารดูแลเรื่องต่างๆ ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่คิดค้นสูตรตำรับ การขึ้นทะเบียน การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ คุณภาพพร้อมวางจำหน่าย

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ระบบการผลิต ที่เป็น “มิตร”
กับสิ่งแวดล้อม และชุมชน

เราคำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชนเป็นสำคัญ
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยภายในชุมชนที่ดี
จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด

ฝากข้อมูลติดต่อกลับ